Fritidshem

 Sally Bauerskolans fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från förskoleklassen till och med klass sex. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan genom att erbjuda elever en meningsfull fritid.  Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bidrar skolan och fritidshemmet till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

■ Vi öppnar vårt fritidshem 6.30.
■ Frukost serveras mellan kl 7.00 -7.20.
■ Fritids eftermiddagsverksamhet börjar 12.45 - 17.30
■ Vi serverar frukt kl 13 och 16.
■ Mellanmålet serveras 14.00.
■ Under mellanmålet delar vi upp barn och vuxna i olika rum för att få möjlighet till matro och samtal.
■ Vi erbjuder en verksamhet som innehåller både fri lek och planerade aktiviteter.
■ Från kl 13.30 kan vi erbjuda två planerade aktiviteter utifrån elevernas önskemål och personalens kunskaper/utbildning. Den tredjeaktiviteten är alltid fri lek utomhus.
■ Kläder efter väder ser vi som en god investering.