Välkommen till oss

 

Skolorna med simning på schemat

 
 

Intagen för HT-24 är klara

Intagen för F-klassen på F-6 skolan och åk 7 på högstadiet är nu klara. 


Sally Bauer Förskola har 84 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger centralt i Helsingborg och har en stor fin trädgård som barnen kan leka i.
 

Sally Bauerskolan har 140 elever från förskoleklass till och med sjätte klass. Det är en skola som ger god utbildning med bra möjligheter till idrott och rörelse.
 

Sally Bauerskolans Högstadium har drygt 144 elever med två klasser inom varje årskurs. Genom skolan kan elever få extra träning i sin sport under skoltid och förutom rörelse ges det en god förberedelse inför gymnasiet.
 

Om oss
Sally Bauerskolorna - där får vi tillsammans växa, känna trygghet, utveckla kunskap och nyfikenhet. Vi är en fristående ideell förening utan vinstintresse. Vår profil, Idrott, Hälsa och Miljö, genomsyrar och inspirerar i det dagliga arbetet. Gemenskap och samhörighet värderas högt. Förskolan och skolorna är små enheter där alla känner alla, men tillräckligt stora för att hitta kompisar man trivs med.

Vi har god personaltäthet, för att vi tycker det är viktigt för att varje elev ska få bästa förutsättningarna för att lyckas med sin utbildning.

 

För alla som jobbar på Sally Bauer är Sallyandan central och ett riktmärke. Den kan beskrivas med tre ord:  Kompetens, pålitlighet, och öppenhet.

Våra profiler

 

Idrott

Skolans profil idrott ger eleverna dagliga möjligheter att i olika former utöva idrott och rörelse. Genom rörelse utvecklas den fysiska, psykiska och sociala förmågan samt en positiv självbild.  

 

Hälsa

Viktiga verktyg för att uppnå god hälsa är trygghet, självtillit och självkännedom. På Sally Bauer skolan lägger vi stor vikt vid att vägleda eleverna till att finna verktyg som bidrar till god hälsa.Målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om sig själv och sitt personliga sätt att agera och fungera för att också förstå andra.

 

Miljö

För oss på Sally Bauerskolan ska miljötänkandet vara en självklar del i vår verksamhet. Skolan ska som pedagogisk princip ständigt medverka till en hållbar utveckling. Tillsammans kan vi, genom kunskap och handlingskraft, agera och göra aktiva val som bidrar till att förändra vår miljö till det bättre.