Ledningen

Kristian Bengtsson

Skolchef/rektor
kristian.bengtsson@sallybauer.com
070 370 60 52

Nina Granath

Btr. rektor F-6
nina.granath@sallybauer.com
070 394 79 30

Stefan Widtfeldt

Rektor högstadiet
stefan.widtfeldt@sallybauer.com
070 291 58 19

Kontaktinformation

Sally Bauer förskola

Blekingegatan 20
252 52 Helsingborg
Telefon: 070 079 20 98

Sally Bauerskolan. Förskoleklass samt låg- och mellanstadium

Filbornavägen 103
256 61 Helsingborg
Telefon: 076 310 04 98

Sally Bauerskolans högstadium

Brytstugevägen 2
254 61 Helsingborg
Telefon: 042-16 08 61

Styrelsen

Ordförande för förskolan samt låg- och mellanstadiet 
Anna Fritzheimer

annafritzheimer@gmail.com

Ordförande för högstadiet
 Anders Olsson
anders.olsson@vysusgroup.com

Dataskyddsombud

För frågor gällande datasäkerhet och kontaktinformation till Dataskyddsombud kontakta Kristian Bengtsson

Klagomålshantering på de tre Sally Bauerenheterna