Ledningen

Kristian Bengtsson

Stefan Widtfeldt

Nina Granath

Martin Wallin

Btr. rektor förskola
martin.wallin@sallybauer.com
070 079 84 47

Sally Bauer förskola

Blekingegatan 20
252 52 Helsingborg
Telefon: 070 079 20 98

Sally Bauerskolan. Förskoleklass samt låg- och mellanstadium

Filbornavägen 103
256 61 Helsingborg
Telefon: 072 084 38 75

Sally Bauerskolans högstadium

Brytstugevägen 2
254 24 Helsingborg
Telefon: 073 582 30 17

Administratör av kö

Fritidshem

Skolsköterska

Huvudman/Styrelse

Ordförande för förskolan, låg- och mellanstadiet samt högstadiet 
Anna Fritzheimer

annafritzheimer@gmail.com

Dataskyddsombud

För frågor gällande datasäkerhet och kontaktinformation till Dataskyddsombud kontakta Kristian Bengtsson

Klagomålshantering på de tre Sally Bauerenheterna