Förskoleklass samt låg- och mellanstadium

Sally Bauerskolan är en fristående grundskola med en klass i varje årskurs från förskoleklassen till och med klass sex. Skolan har 140 elever från förskoleklass till och med sjätte klass. Sally Bauerskolans fritidshem vilar på samma grunder som skolan. Sally Bauerkolan är en ideell förening och har funnits sedan 1996. Den ligger i anslutning till Filborna Arena och naturområdet Barnens skog.
På Sally Bauerskolan får vi tillsammans växa, känna trygghet, utveckla kunskap och nyfikenhet. Vår profil, Idrott, Hälsa och Miljö, genomsyrar och inspirerar i det dagliga arbetet.

På Sally Bauerskolan skapar vi möjligheter för daglig rörelse genom att bygga in fysisk aktivitet i vardagen. Fysisk aktivitet bidrar positivt till barnens lärande och prestationer och genom rörelse utvecklas även den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vi tar ett gemensamt ansvar för en aktiv skolmiljö där hela vår dag genomsyras av aktiva lärmiljöer. Som elev på Sally Bauer Skolan har du också simning på schemat en gång i veckan. Då simmar du på Filbornabadet med erfarna tränare.

 På Sally Bauerskolan vill vi skapa förutsättningar för en god hälsa bland eleverna. God hälsa innebär att eleverna upplever att de mår bra, är trygga, har god självtillit och god självkännedom. Genom att vägleda barnen på intressanta och spännande sätt vill vi ge dem verktyg där de kan göra positiva val som bidrar till en god hälsa. Vi anser även att många förutsättningar för god hälsa grundläggs genom att skapa utrymme för positiva upplevelser av rörelse.

För oss på Sally Bauerskolan är miljötänkandet en självklar del i vår verksamhet. Målet med arbetet är att eleverna tillägnar sig kunskap och förståelse om vilken betydelse vår miljö har både för oss själva och för andra. Tillsammans kan vi genom kunskap ta ansvar, agera handlingskraftigt och göra aktiva val som bidrar till att förändra vår miljö till det bättre.