Förskolan

Sally Bauer Förskola drivs i två byggnader som ligger bredvid varandra med en stor härlig gemensam trädgård som inbjuder till varierad lek och rörelse. Gräsmattor, sandlådor, klätterträd och trädgårdsland står till barnens förfogande. Förskolan ligger i ett lugnt villakvarter med närhet till fina parker och strövområden.
 
Ca 80 barn är fördelade på fyra avdelningar; Grodan med barn mellan 1 och 2 år, Bläckfisken med barn mellan 3 och 4 år, Baddaren med barn mellan 2 och 4 år samt Delfinen med barn som är 5 år. Förskolan har öppet mellan 6.30 och 17.30.

 
Vår profil
I förskolan arbetar vi efter temat Idrott, Hälsa och Miljö. Med regelbunden simning och rörelse ger vi barnen en allsidig motorisk utveckling, som är viktig inför skolstarten, samt bra näringsriktig kost och utevistelse varje dag. Förskolan har språksamlingar dagligen och på olika sätt. Läs- och mattelek ingår i vår verksamhet från ca ett års ålder och fullföljs till skolstarten. Vi lär barnen att bli miljömedvetna i det dagliga livet och vistas i olika miljöer för att lära barnen uppskatta och bevara vår härliga natur. Detta har bl.a lett till att förskolan har Grön Flagg-utmärkelse.
På Sally Bauer Förskola ser vi barnens trygghet och glädje som viktig. Vi arbetar för att skapa tillit mellan barn, personal och vårdnadshavare. Vi verkar för att bygga självständighet, självkänsla och självförtroende. Vi varvar aktivitet med avslappning och massage. Allt vi gör är en förutsättning för att barnen ska erövra nya kunskaper, ett bra språk samt att lära sig vara en god kamrat i gruppen. Hos oss råder en varm och glad stämning. Vi tycker det är viktigt att, i första hand, se människors möjligheter och positiva sidor.

Idrott med bad/simning som första prioritet
Barn från 3 år badar/simmar regelbundet en gång i veckan under terminerna. För de yngre barnen badar vi/tränar vi vattenvana när det finns god personaltäthet. Vi förfogar över egna fordon med kompletta bilstolar/kuddar. Gymnastik i smågrupper förekommer regelbundet, ibland finns det även tillgång till rörelsesal. Förskolans profil ger barnen daglig möjlighet att i olika former utöva/utveckla sin motoriska förmåga genom att erbjuda varierande grovmotoriska aktiviteter som att klättra, springa, öva på balans och leka med bollar. De finmotoriska övningarna ges tillfälle till när vi ritar, pysslar lekskriver m. m. Alla barn är ute i närmiljön flera gånger per vecka.

De äldre barnen har tillgång till fordon, för att kunna besöka olika naturplatser i stadens omgivning, där de ofta har lunch med sig. 

Kost
Vi lägger vikt vid näringsriktig kost, med en lugn och harmonisk matsituation. All mat lagas i eget kök. Allergimat serveras efter behov.

Information
Vi erbjuder föräldrar ett startsamtal och utvecklingssamtal per läsår samt muntlig och daglig kontakt vid hämtning och lämning. Månadsbrev/veckobrev skickas ut per mail. Förskolan anordnar två arbetslördagar per termin där föräldrar, barn och personal hjälps åt att fixa aktuella göromål i vår trädgård.  

För information om eller boka ett studiebesök på förskolan, kontakta karin.haddemo@sallybauer.com

Baddaren
070 079 40 21
baddaren@sallybauer.com

Bläckfisken
070 079 19 15
blackfisken@sallybauer.com

Delfinen
070 079 19 54
delfinen@sallybauer.com

Grodan
070 079 41 15
grodan@sallybauer.com
 

Kontoret
Karin Haddemo
070 079 20 98

karin.haddemo@sallybauer.com