Information om ansökan och intag

Så här fungerar det med att ställa sitt barn i kö till någon av Sally Bauerskolorna.

När det gäller intresseanmälan är det två olika ansökningar, en om man söker till F-6-skolan och en till högstadiet, 7-9. Vill du ställa ditt barn i kö till både F-6 och 7-9 måste du alltså skicka in två intresseanmälningar.
Anmälan görs alltid digitalt via hemsidan.
OBS! Man ska ha fyllt 5 år för att få sätta upp sig i kön till 7-9.

Sally Bauerskolornas intagningsprinciper grundar sig på följande:
Elever som går på Sally Bauer Förskola har förtur till förskoleklass på Sally Bauerskolan F-6 och elever som går på Sally Bauer Skolan F-6 har automatiskt en plats på högstadiet 7-9.

Elever som står i kö till någon av skolorna och har syskon som redan går på någon av Sally Bauerskkolorna har s.k. syskonförtur.
I övrigt är det köplacering efter ansökningsdatum som gäller.

Följande gäller för Sally Bauer skolan F-6:

Vi tar in 20 elever till Förskoleklass. I första hand från Sally Bauer förskola och i andra hand enligt kölistor. Om någon elev slutar på Sally Bauerskolan görs platserbjudan utifrån aktuell kölista.

 Detta gäller för Sally Bauer skolans högstadium 7-9:
Vi tar varje år in 48 elever i årskurs 7.
Från vecka 5 mailar vi ut om ett platserbjudande till de 48 första i kön. Om någon då tackar nej till sin plats kontaktar vi er löpande enligt placering i kön.

Om någon elev slutar på Sally Bauerskolans Högstadium görs platserbjudan utifrån aktuell kölista.


I din ansökan till oss ska du fylla i både ditt mobilnummer och din mejladress. Om du någon gång ändrar dessa uppgifter behöver du meddela Karin S Haddemo (admin), karin.haddemo@sallybauer.com dina ändringar så att vi har möjlighet att nå dig. Om du inte har meddelat oss dina nya kontaktuppgifter riskerar du annars att gå miste om ett platserbjudande. 

När du skickar in din ansökan innebär det att dina personuppgifter kommer att registreras i vårt kösystem.

Vi sparar uppgifterna till den dag ditt barn går ut åk 9, oavsett om de kommer att gå på skolan eller inte. Anledningen är att vi ska ha möjlighet att kontakta dig om vi får ett avhopp och vill erbjuda ditt barn en plats på skolan. Om du vill att vi raderar dina personuppgifter måste du kontakta skolan.
 
Har du frågor angående ditt barns placering kontaktar du:
Karin S Haddemo: karin.haddemo@sallybauer.com , 070 079 20 98